top of page

ติดตั้ง EV Charger อย่างไรให้ปลอดภัย

ติดตั้ง Wall box

1. ห้าม ใช้เต้ารับชนิดหยิบยกได้ (PORTABLE SOCKET OUTLET) ในการจ่ายไฟให้เครื่องชาร์จ ภาษาชาวบ้านเรียกว่า ปลั๊กพ่วงนั้นแหละครับ

ห้าม ใช้เด็ดขาดครับอันตรายมาก

2. สายป้อนและสายเมนของเครื่องชาร์จ กำหนดค่า DEMAND FACTOR เท่ากับ 1.0

3. สายวงจรย่อย ของเครื่องชาร์จ กำหนดค่า DEMAND FACTOR เท่ากับ 1.25

4. ต้องมีสายดินและมีการต่อสายลงดินที่ถูกต้องและมีค่าความต้านทานดินไม่เกินมาตรฐาน

ติดตั้ง Wall box

5. ต้องมีเครื่องตัดไฟรั่ว เพื่อป้องกันอันตรายบุคคล มีรายละเอียดดังนี้

5.1 อุปกรณ์ตัดไฟรั่ว RCD TYPE B คือ สามารถตัดไฟรั่ว AC ที่ ≤ 30 mA. และ DC ที่ <6 mA.

5.2 อุปกรณ์ตัดไฟรั่ว RCD TYPE A คือ สามารถตัดไฟรั่ว AC ที่ ≤30 mA. และมีฟังช์ชั่นการตรวจจับการรั่วไหลของ DC ที่ <6 mA.

ข้อ 5 นี้สำคัญนะครับหลายแบรนด์ไม่มีโหมดป้องกันไฟรั่ว DC <6 mA. ต้องติดตั้งเพิ่มเติมครับ ทำให้ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกมาก DC FAULT  CURRENT นี้มักเกิดกับอุปกรณ์ที่เป็นวงจร CONVERTER คือวงจรสำหรับการแปลงไฟฟ้าจาก AC เป็น DC เพื่อชาร์จแบตเตอรี่ที่มีการ

ติดตั้งใช้ในรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดและรถไฟฟ้า การรั่วของ DC FAULT CURRENT นี้ไม่ได้ทำอันตรายโดยตรงมาที่คนครับแต่จะมีผลต่อ

RCD TYPE A ทำงานผิดพลาดจากที่ควรจะเป็นครับ (ช่างไฟฟ้าเรียกกันว่าทำงานหลุด CURVE ครับ)

   ในกรณีของรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดหรือรถไฟฟ้าที่ยังใหม่ๆอยู่ปัญหาของ DC FAULT CURRENT อาจไม่มากนัก แต่คิดดูครับว่า รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดและรถไฟฟ้าที่ใช้งานในบ้านเราต้องเจอความร้อนเกิน 30 Co, ฝน, น้ำท่วม, ความชื้น เพราะฉะนั้นเมื่อผ่านไปเป็นปีอุปกรณ์

อิเล็คทรอนิกส์เหล่านี้ย่อมเกิดการเสื่อมสภาพได้ อีกทั้งรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดและรถไฟฟ้าก็มีการชาร์จไฟฟ้าในโรงรถที่บ้าน ถ้ามีไฟรั่วเกิดขึ้นย่อมอันตรายต่อผู้พักอาศัยเช่น คุณพ่อ, คุณแม่, ลูก, หลานและผู้คนที่ต้องผ่านเข้าไปในบริเวณที่จอดรถนั้นๆ ดังนั้นจึงไม่ควรอย่างยิ่งที่จะละเลยไฟรั่วทั้ง 2 แบบ ทั้ง AC และ DC

ติดต่อเรา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า,ราคา หรือ สั่งซื้อสินค้า 

bottom of page