top of page
ติดตั้ง เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า

บริการรับซ่อมเครื่องชาร์จรถยนต์

ไฟฟ้าทุกรุ่นทุกยี่ห้อ

หากท่านสนใจซ่อมเครื่องชาร์จ สามารถส่งมาให้ทางเรา

ตรวจสอบอาการเบื้องต้นได้ โดยมีค่าอุปกรณ์ช่างเพียง 500 บาท

โดยเมื่อตรวจสอบอาการชำรุดแล้วทางเราจะนำเสนอราคา

ซ่อมเพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจอีกครั้ง

ติดตั้ง เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า

ผลงานซ่อม

เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า

ซ่อม Portable, ซ่อมเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า
ซ่อม EV Charger

คำถามที่พบบ่อย

ซ่อมเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า

Q : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมอุปกรณ์ ประมาณเท่าไหร่ ?

A : เบื้องต้นทางบริษัทฯ ทำการตรวจเช็คอาการเสีย

โดยมีค่าอุปกรณ์ช่างเพียง 500 บาท

ทางบริษัทฯจะทำการแจ้งให้กับลูกค้าทราบถึงค่าบริการซ่อม (ค่าบริการซ่อม ขึ้นอยู่กับอาการของแต่ละอุปกรณ์)

ค่าบริการซ่อมอาการทั่วไป ไม่เกิน 5,000 บาท

ซ่อม เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า

MENNEKES

• อาการ

• เนื่องจาก

ซ่อม

: ชาร์จไม่เข้า ไฟตรงช่องสัญญาณไฟ ขึ้นเป็นไฟสีแดง

: หัวปลั๊กเกิดความร้อนสะสมขณะใช้งาน

 จึงทำให้หัวปลั๊กเสียและฟิวส์เสีย

: เปลี่ยนหัวปลั๊กและ เปลี่ยนอุปกรณ์ภายในบอร์ด

ซ่อม เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า

DELPHI 16 A

• อาการ

 

• เนื่องจาก

ซ่อม

: มีไฟกระพริบที่เครื่องทั้ง 3 ดวง และ เครื่องชาร์จมี

 อาการไฟไม่เข้าดับๆติดๆ

: ปลั๊กและเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิเสีย

: เปลี่ยนปลั๊กและเซ็นเซอร์วุดอุณหภูมิ

ซ่อม เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า

ยี่ห้อ BENZ

• อาการ

 

• เนื่องจาก

ซ่อม

: มีไฟเข้าที่ตัวเครื่อง แต่ ชาร์จไม่เข้ามีไฟ

 กระพริบตลอดเวลา

: บอร์ดได้รับความเสียหาย

: เปลี่ยนอุปกรณ์ภายในบอร์ด

ซ่อม เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า

ยี่ห้อ MG

• อาการ

• เนื่องจาก

ซ่อม

: ชาร์จไม่เข้า มีไฟเข้าที่เครื่องชาร์จ แต่ไฟไม่เข้าที่ตัวรถยนต์

: บอร์ดและตัวคอนโทรลเลอร์เสีย

: เปลี่ยนอุปกรณ์ภายในบอร์ด