top of page

ขั้นตอนการแจ้งปัญหาการใช้งาน

1. ติดต่อกับฝ่ายบริการลูกค้า

Charge Motion EV Charger

Add Line : @ctms
เพื่อแจ้งปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน

EV Charger Radikos

พร้อมส่งรูปบัตรรับประกันของท่าน
เพื่อให้ Admin ตรวจสอบข้อมูล

2. ส่งคลิป VDO ขณะทำการชาร์จ
ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เปิด เบรกเกอร์หลัก และ เมื่อเครื่องชาร์จเปิดการทำงาน รอจนสัญญาณไฟขึ้น
ตามปกติ ( Schneider = สีเขียว, Viridian = สีฟ้า )

2. เปิดช่องชาร์จที่ฝั่งรถยนต์ นำหัวชาร์จเสียบเข้ากับตัวรถ และ นำหัวชาร์จอีกฝั่ง
เสียบเข้ากับตัวเครื่องชาร์จ ( เฉพาะรุ่นที่เป็น Socket )

3. ล็อครถยนต์ให้เรียบร้อย

4. ตรวจสอบไฟสถานะจากตัวเครื่องชาร์จ โดยสถานการณ์กำลังชาร์จ ไฟ LED
จะแสดงเป็นสีเขียวกระพริบ

EV Charger ABB
EV Charger Schneider
EV Station

สถานะกำลังชาร์จ
Charging

3. รอเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบ

ติดตั้ง เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า

เมื่อลูกค้าส่งตัวอย่างคลิป VDO
ตามขั้นตอนข้างต้นเรียบร้อยแล้ว

เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ราคาถูก

ทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบปัญหา
ที่พบ และ แจ้งขั้นตอนการแก้ไขปัญหาให้โดยเร็ว

4. แนะนำการแก้ไขปัญหา

EV Charger

หากปัญหาที่พบสามารถแก้ไขได้เบื้องต้น
โดยผู้ใช้งาน
ทางบริษัทฯจะทำการติดต่อไปเพื่อ
ให้คำแนะนำการแก้ปัญหาแก่ลูกค้าเบื้องต้น

EV Charger ราคาถูก

หากเป็นกรณีที่ต้องส่งทีมช่างเข้าแก้ไข
ที่หน้างานทางบริษัทฯจะทำการนัดหมายลูกค้า
ตามลำดับคิวงานติดตั้งที่มีอยู่

bottom of page