top of page
EV Charger Radikos

Smart  wallbox

เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ล้ำสมัย ดีไซน์เรียบหรู ใช้งานง่าย

มีระบบฟังก์ชั่นการใช้งานหลากหลาย ผ่านหน้าจอ Touch screen

AC wallbox  7.4 kW , 22 kW

Technical specification

7.4 kW , 22 kW

ราคา radikos-03.png
EV Charger Radikos
EV Charger Radikos
ติดตั้ง เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า

FULL  PROTECTION
มีระบบป้องกันอันตรายจากกระเเส
ไฟฟ้าครบครัน ปลอดภัย