top of page

ความปลอดภัยเมื่อใช้รถยนต์ไฟฟ้า

Wall box ราคาถูก

   เดือนมีนาคม 2561 เกิดเหตุกรณีไฟไหม้อันเนื่องมาจากการชาร์จไฟฟ้ารถยนต์ไฮบริด ทำให้เกิดความเสียหายทั้งกับตัวอาคารบ้านพัก และ

ตัวรถยนต์ด้วยมูลค่ารวมหลายล้านบาท จากการตรวจสอบเบื้องต้นของตำรวจ พบว่ามีการใช้สายชาร์จจากตัวรถยนต์โยงสายไปเสียบกับ

ระบบไฟฟ้าในตัวบ้าน และ ได้แจ้งเบื้องต้นว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรและเกิดระเบิดขึ้นมาจากตัวรถยนต์ แสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรและเกิดไฟไหม้ถ้าเกิดความผิดปกติขณะทำการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า เนื่องจากรถยนต์ไฟฟ้ามีการใช้พลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อน จึงมีความจำเป็นต้องมีแบตเตอรี่ขนาดใหญ่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้งานและก็ต้องมีการเติมพลังงานให้กับแบตเตอรี่นั้น ๆ

ทั้งนี้ จากการรวบรวมข้อมูลจากผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจะพบว่า

ติดตั้ง EV Charger

ก่อนปี 2562 อุปกรณ์ ON BOARD CHARGER ที่อยู่ภายในรถไฟฟ้าและเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ส่วนใหญ่มากกว่า 96% จะมีขนาด

3.7 kW. ซึ่งจะใช้กระแสไฟฟ้า 1 เฟส 16 A. ซึ่งมีขนาดมากกว่าการใช้งานในบ้านที่ขอมิเตอร์จากการ ไฟฟ้า 5 (15) A.

ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป อุปกรณ์ ON BOARD CHARGER ที่อยู่ภายในรถไฟฟ้าและเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ส่วนใหญ่ จะมีขนาดเป็น

7.4 kW. ซึ่งจะใช้กระแสไฟฟ้า 1 เฟส 32 A. ซึ่งมากกว่าเดิมถึง 2 เท่า และมีขนาดมากกว่าครึ่งของบ้านที่ขอมิเตอร์จากการไฟฟ้า 15 (45) A.

   ดังนั้นหากไม่ทำความเข้าใจและเพิ่มความระมัดระวังในการเลือกซื้อ,ติดตั้ง,ทดสอบและใช้งานอุปกรณ์เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าให้ถูกต้อง โอกาสที่จะเกิดความผิดปกติในการใช้งานเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าอันเป็นเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรและเกิดเพลิงไหม้

ติดต่อเรา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า,ราคา หรือ สั่งซื้อสินค้า 

bottom of page